آخرین خبر/ بازی و کشتی جالب یک بچه گربه با بچه اردک را در این ویدئو ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید