انوار طاها/ همه مراجع: کثیر الشک به کسی گفته می شود که نمی تواند سه نماز پشت سر هم را بدون شک بخواند؛ در این صورت نباید به شک خود اعتنا کند، یعنی هر طرف را که به نفع اوست، انتخاب کند. برای مثال اگر در نماز صبح بین دو و سه شک کند بگوید دو رکعت خوانده ام و اگر در به جای آوردن سجده و رکوع شک کند، بگوید انجام داده ام.

پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، ج1، م 1185. جامع احکام، م 298.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید