آخرین خبر/ تله های قبل از این سوتفاهم بودند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید