آخرین خبر/ بلایی که زباله‌های ما بر سر موجودات دیگر می آورد را ببینید...
باید #از_خودمان_شروع_کنیم وگرنه چیزی اصلاح نخواهد شد!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید