خراسان/ صاحب یک پمپ بنزین در فلوریدا با نصب تابلویی از مشتریانش خواسته است که در مایکروفر فروشگاهی که در پمپ وجود دارد، ادرار گرم نکنند! به گفته شاهدان این ماجرا، پمپ بنزین این مرد نزدیک یک آزمایشگاه است و افراد برای منفی شدن تست اعتیادشان نمونه ادرار افراد غیرمعتاد را همراه خود می آورند و در مایکروفر این فروشگاه گرم می‌کنند تا ادرار تازه به نظر برسد!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید