شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم : نشانه دوست داشتن خداوند متعال دوست داشتن یاد و نام خداست و نشانه ناخوش داشتن خداوند متعال ناخوش داشتن یاد و نام خداوند عز و جل است .

کنز العمّال : 1776 منتخب میزان الحکمة : 126

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید