شعر ناب/ بابا کجا بودی زمانی که
جا مانده بودم در دل صحرا
از غصه می‌مُردم نمی آمد
دلداری من مادرت زهرا
بابا کجا بودی زمانی که
در کوچه‌های کوفه‌ی بی‌درد
از روی بام خانه‌اش سنگی
زد بر سرم آن کوفی نامرد
بابا کجا بودی زمانی که
آن دختر شامی یتیمم خواند
از ترس می‌آمد به لب جانم
وقتی نگاهی خیره‌ام می‌ماند...

حسین_رضائیان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید