پارازیت/ زندگی خیلی «کوتاه» است,اما آنقدر «بلند» هست که آن را تباه نکنیم.
همیشه از بی وقتی شکایت می کرد ولی مشکل اصلی او بی هدفی بود.
وقتی خوابیدم "حقیفت" را در خواب دیدم.
آن قدر "آینده" نگر بود که "گذشته"اش را نمی دید.
سلام بی جواب یعنی خداحافظ .
انسان باید انتخاب کند نه اینکه سرنوشت خود را بپذیرد.
انسان, زندانی تنفر و تعصبات خودش است.
گوش شنوا زیر بنای مهارت های ارتباطی است.
دنیا برای آدم های "غمگین" به کوچکی یک قطره اشک است و برای
آدم های "شاد" به بزرگی یک لبخند.
حقیقت و گل رُز هردو "خار" دارند.

سهراب گل هاشم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی