خراسان/ در یک جواهر فروشی، فروشنده به محض دیدن سارق در حین ارتکاب جرم، از او فیلم برداری می کند. در این ویدئوی 47 ثانیه ای، مورچه ای دیده می شود که تلاش می کند الماسی بیش از وزن و اندازه خود را به سرقت ببرد؛ پشتکار دیدنی این مورچه که گاهی الماس را به پشت خود حمل می کند و گاهی آن را هل می دهد، به شدت توجه کاربران اینترنت را به خود جلب کرده و به این مورچه لقب کوچک ترین سارق الماس دنیا را داده اند! به گفته هلن مک کری، محقق دانشگاه میشیگان که رفتار و هوش جمعی حشرات را بررسی می کند، مورچه ها اغلب تمایل به حمل اشیایی خیلی بزرگ تر و سنگین تر از وزن خود دارند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید