آخرین خبر/ پلنگ بعد از شکار یک غزال لاشه آن را به کناری می‌کشد و آماده خوردن شکار می‌شود اما از ترس فیل به بالای درخت میرود و فیل با تکان های شدید عصبانیت خودش را نشان میدهد...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید