باشگاه خبرنگاران/ درگیری فیزیکی دو مسافر چینی در متروی این کشور و دخالت یک خارجی برای پایان دادن به این درگیری موجب واکنش رسانه های چینی به منفعل بودن شهروندان این کشور حین وقوع درگیری شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید