باشگاه خبرنگاران/ راننده کامیون که ساکن کالیفرنیا آمریکا است پس از عبور از جاده‌ای پر پیچ و خم بدلیل بار باعث سانحه شد و صحنه وحشتناکی را ایجاد کرد.
این کامیون زمانیکه قصد داشت پیچ جاده را طی کند به دلیل خم زیاد جاده و طول بیش از اندازه کامیون تعادلش را از دست داد و به دره سقوط کرد.
شاهدان عینی که از صحنه فیلم گرفتند بلافاصله پس از سقوط به کمک راننده کامیون رفتند اما خوشبختانه راننده به تنهایی موفق شده بود از کابین خارج شود و فقط کمی جراحت سطحی برداشته بود.
البته او به دلیل نقض قوانین و عبور از جاده با طولی بیش از 12 متر ملزم به پرداخت جریمه شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید