لست سکند/ در این جزیره کوچک در جزیره کوداکا ی ژاپن اهالی مجبور به سیر کردن شکم خود با موجودات دریایی هستند. یکی ازین موجودات نوعی مار آبی است که سم آن 10 برابر کشنده تر از سم مار زنگی است می باشد.اما این مار به دلیل متکی بود بودن به زهر قوی خود از مهارت چندانی برای دفاع برخوردار نیست و همین موضوع آن را به شکاری برای افراد جزیره تبدیل کرده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی