NationalGeographic/ گرفتن یک مار بزرگ بدون هیچ ابزاری!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید