رکنا/ موج سوار حرفه ای در حین تمرین های روزانه در ساحل «نیوساوت ولز» استرالیا مورد حمله کوسه سفید قرار گرفت. «پل کنی » 51 ساله به خبرنگار شبکه خبر محلی بیان کرد که در حین موج سواری کوسه به وی حمله کرده و او را از روی تخته شنا درون آب انداخته است و وی مجبور شده برای دور کردن آرواره های کوسه چند مشت محکم به کوسه بزند. وی افزود:« با این وجود این حیوان درنده موفق شده تا او را از چند ناحیه بدنش زخمی کرده و «پل » به سختی و در کمال خوش شانسی خود را به ساحل رسانده تا بتواند نجات پیدا کند و امدادگران او را با هلی کوپتر به ییمارستان منتقل کنند.»ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید