توریسم آنلاین/ گلخانه ها از سوله های کوچک تا ساختمانهای بزرگ و صنعتی در شکل و اندازه های مختلف ساخته می شوند و حتی برخی از مردم گلخانه ای کوچک در حیاطشان دارند. در روم باستان ، کشاورزان رومی برای مراقبت از خیارهای کاشته شده آنها را با پارچه می پوشاندند.
«ژول چارلز» نخستین گلخانه مدرن را در هلند ساخت و در سال 1800 گلخانه های بزرگ در انگلستان ساخته شدند.
بسیاری از سبزیجات و گلها در هوای خیلی سرد و خیلی گرم امکان رشد پیدا می کنند.
در کشورهای سرد مانند کانادا ،گیاهان پس از رشد و در هوای گرمتر به داخل خاک منتقل می شوند.
یک زوج هنری با نام تیمی «هارکن» به دور دنیا سفر کرده اند و از گلخانه های مختلف و زیبا عکسبرداری کرده اند.
این زوج بریتانیایی به هر گلخانه هم از نظر گیاهشناسی و هم معماری پرداخته اند و نتایج کارهایشان در کتابی با عنوان «گلخانه ،گلخانه» منتشر می شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی