آخرین خبر/ تو که حال رباب را دیدی
تو به درد دلش دوا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید