شهر حدیث/ امام على علیه‏ السلام:
- خطاب به عبداللّه‏ بن ‏عباس رحمه ‏الله- : امّا بعد ، آدمى گاه براى دست یافتن به چیزى شاد مى ‏شود که در هر حال به آن مى ‏رسد و براى نرسیدن به چیزى اندوهگین مى ‏شود که هرگز به آن نمى‏ رسید . پس ، شادى تو در جایى باشد که به امرى از امور آخرتت دست یابى و اندوهت آن جا باشد که امرى از امور آن را از دست دهى و ابن عباس مى‏گفت پس از سخن رسول خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم از هیچ سخنى به اندازه این سخن بهره‏مند نشده ‏ام .

نهج البلاغة : الخطبة 224 منتخب میزان الحک

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید