مهر/ یک دسته فلامینگو دو روز پیش بر روی باند فرودگاه خرم آباد فرود آمدند و پس از دقایقی دوباره به پرواز درآمدند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی