بیتوته/ شما به موفقیت رسیده ای و باز هم خداوند به شما کمک می کند و آنچه را می جویی با کمک خدا می یابی.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید