باشگاه خبرنگاران/ روزانه حوادث زیادی رخ می دهد که متاسفانه باعث از دست رفتن جان هزاران نفر می شود.اما در میان این حوادث ،اتفاقاتی رخ می دهد که با شنیدن و یا دیدن آن به معجزه ایمان خواهید آورد.صحنه هایی که قهرمانان آن تا یک قدمی مرگ می روند اما به طور معجزه آسایی از مرگ نجات پیدا می کنند.
در ادامه می توانید ویدئوهایی را که صحنه هایی از نجات قهرمانان را به تصویر کشیده است،مشاهده کنید.
تیم فیلمبرداری که از ریزش بهمن در رشته کوه های قراقروم پاکستان در سال 2018 جان سالم به در بردند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی