آخرین خبر/ شعرخوانی حمیدرضا برقعی به مناسبت لیله المبیت حضرت علی(ع)
شب همان شب که سفر مبدا دوران میشد...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید