خراسان/ یک مرد 69 ساله هلندی به دلیل جعل اسناد و کم کردن 20 سال از عمرش در مدارک شناسایی اش به دادگاه فراخوانده شد. او اعلام کرد که واقعا احساس نمی کند 69 ساله است و این تغییر در مدارکش باعث شده است احساس بهتری به خودش داشته و زندگی بهتری داشته باشد. او می گوید از نظر روانی واقعا با سن شناسنامه ای اش مشکل دارد و تحت هیچ شرایطی نمی تواند آن را بپذیرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید