آخرین خبر/ اورانوس ماهی شمالی می تواند از طریق چشمانش جریان الکتریسیته پرتاب کند. این موجود از این قابلیت هم برای دفاع از خود و هم برای گیج کردن طعمه خود استفاده میکند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید