آخرین خبر/ دوبله جذاب مشهدی؛ درگیری لفظی ترامپ و خبرنگار


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید