لست سکند/ شاید تا به حال با خود فکر کرده باشید که شهری که در آن زندگی میکنید در هنگام شب از آسمان چگونه دیده میشود. این ویدئو شما را با شهر خود در شب آشنا میکند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید