لست سکند/ رعد و برق مانند یک برف ریزه است. هر پیچ با پیچ دیگر متفاوت است و من متوجه شدم که رعد و برق در سرعت بسیار متفاوت است. بعضی از مدل های باور نکردنی به نظر می رسد که من ضبط کردم که برش را انجام ندادند زیرا حتی در زمان فیلم برداری سرعت هزار فریم بر ثانیه آنها تنها برای یک فریم در طول پخش طول می کشد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید