راه راه/ شنبه؛ واحد ترامپ شناسی
کله‌خر و پنبه‌دانه‌خور کشف شده
با مغز تهی، معده‌ی پر کشف شده
با کشف ترامپ، شوکه شد دنیا، چون
یک گونه‌ی نادر از شتر کشف شده

یکشنبه؛ کارت بسیج ولیعهد
جنسی که زده، کشیده، قطعا اصل است
از بس که خجسته و درخشان نسل است
در نطق اخیر خود بیان فرموده
سیمش به سپاه و ارتش ما وصل است!

دوشنبه؛ بازگشت تحریم‌ها
ای دلقکِ فلک زده کمتر هوار کن
برگرد زود بر سرِ کارت قمار کن
حرف از شروع فصل زمستان نزن مشنگ!
ماییم مردمانِ «زمستانْ بهار کُن»

سه شنبه؛ تحریم سانچی
از برکت اتصالی سیماتت
قاطی شده کل باکس تنظیماتت
هر چیز که نیست را تو می تحریمی
بن سلمان باد فدای تحریماتت!

چهارشنبه؛ شهر بی شهردار
تهران شده مثل لوله ی بی واشر!
یا مثل درایو A ی کامپیوتر
انگار که پست شهرداری شده است
بعد از سِرالکس، نیمکت منچستر

پنج‌شنبه؛ هسته‌ای شدن عربستان
جز پول و شکم نبوده در تدبیرش
آقای ترامپ هم شده درگیرش
به به که چه خوب لقمه ای خواهد شد
این گاو که «رادیوم» زده در شیرش

نویسنده:
امین شفیعی, زهرا آراسته نیا, فهیمه انوری, مینا گودرزی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید