کلیپو/ اگر از طرفداران دنیای جادوگری و کتاب ها و فیلم معروف «هری پاتر» بوده باشید، با مدرسه هاگوارتز و «سکوی نه و سه چهارم» آشنایی دارید و میدانید که این سکو شما را به سمت قطار این مدرسه هدایت می کن. اما آیا می دانستید که همه این ماجرا واقعی بوده و این قطار در دنیای واقعی نیز وجود دارد؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید