کلیپو/ در این ویدیو دریاچه ای را خواهیم دید که در آن یک تمساح و قبیلۀ بزرگ سمورها با هم زندگی می کنند. تمساح که به خونخواربودن مشهور است، زندگی را برای موجودات آبزی و ساکنین دریاچه دشوار کرده است. با هم ببینیم این مبارزۀ خونین بین قبیله سمورها و تمساح چه سرانجامی خواهد داشت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید