بیتوته/ زندگی شما تغییر می کند انگار عمر دوباره یافته ای از این واقع استفاده کن و سعی کن اشتباهات گذشته را تکرار نکنی.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید