آخرین خبر/ مردی که بزرگترین دهان در بین انسان‌ها را دارد! او نام خود را در کتاب گینس به ثبت رسانه است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید