آخرین خبر/ نبرد مهیج دو زرافه؛ ببینید این دوزرافه برای تعیین قلمرو ابتدا گردن درازشونو ابتدا میدون میگیرن و بعد با ضربات محکم بهم میزنند!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید