شهر حدیث/ امام صادق علیه ‏السلام :
برادران سه گروهند : آن که با جان همراهى کند ، دیگرى آن که با مال یارى رساند و این دو گروه در برادرى راستند ؛ و سومى که از تو وجه معاش مى‏گیرد و تو را براى اندکى لذت و خوشى مى‏خواهد ، او را مورد اعتماد مدان .

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید