آخرین خبر/ انیمیشنی از مجموعه طنز دیرین دیرین با موضوع" آکتور" را مشاهده می کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید