خراسان/ حجت الاسلام قرائتی در تفسیر نکاتی از قرآن کریم درباره عواملی که برای مغفرت بیان شده است، به صورت موردی این موارد را چنین مطرح می کنند:
ایمان، تقوا، پیروی از انبیا، عفو و گذشت از مردم، قرض الحسنه و وام دادن به مردم، جهاد، عبادت، پرهیز از گناهان کبیره، دعا و استغفار و انابه خود انسان و دعای اولیای خدا برای انسان.

برگرفته از «400 نکته از تفسیر نور»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید