باشگاه خبرنگاران/ کسانیکه قادر به طناب زدن نیستند و یا نمی توانند پرش داشته باشند ،می توانند طناب زدن از نوع آتش نشانان چینی را یاد بگیرند که به نظر جادویی می آید.
در این ویدئو مشاهده خواهید کرد که آتش نشانان به راحتی و بدون پرش و تنها با یک راه رفتن ساده طناب می زنند.
این تمرین یکی از تمرینات آتش نشانان در شهر شانگهای چین برای تقویت فیزیکی مقابل حوادث است.
آتش نشانان این تمرین را مقابل مسئولین هم انجام دادند که بدون خطا ،سربلند از این نمایش بیرون آمدند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید