خراسان/ یک تولیدکننده عمده پنیر در سوئیس به نام «Beat Wampfle» چندین ماه است برای پنیرهایی که در انبار در مرحله تخمیر قرار دارد، موسیقی سبک های مختلف را پخش می کند، چرا که اعتقاد دارد علاوه بر دما و رطوبت، عامل موسیقی هم می تواند بر طعم و مزه پنیرها اثرگذار باشد!
او می گوید این آزمایش را به تازگی انجام داده است و به زودی اعلام می کند که پنیرها به کدام سبک موسیقی واکنش بهتری نشان داده اند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید