آخرین خبر/ اگه این ویدیو رو زودتر میدیدم یکی از دندونامو سر بلال خوردن از دست نمیدادم !

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید