باشگاه خبرنگاران/ بالکن برخی از خانه‌های کنار سواحل قناری بر اثر برخورد امواجی سهمگین تخریب شد.
طوفان سهمگین و امواج بلند در سواحل جزایر قناری، باعث وحشت مردم شد. با شروع این طوفان و برخورد امواج 12 متری به ساختمان‌هایی در سواحل شمالی جزایر قناری، 39 نفر از محل تخلیه شدند اما به کسی آسیب نرسید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید