خراسان/ پسر 7 ساله هندی به نام «Devesh Adivasi» از وقتی تنها سه سالش بود، عاشق مارها بود به حدی که هر شب خواب بازی با آن ها را می دید تا این که یک روز خودش به جنگل رفت و با چند مار سمی برگشت! از همان موقع تنها همبازی او مارها هستند. او در کنار آن ها می خوابد، غذا می خورد، بازی می کند، با روغن ماساژشان می دهد و بعد در جنگل دوباره رهایشان می کند. جالب این جاست که تا کنون حتی یک بار هم مورد حمله مارها قرار نگرفته است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید