آخرین خبر/ تا به حال با صدای خروس از خواب بیدار شدین؟! فقط صدای اون سفید دومیه...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید