میزان/ اولین بیمارستان برای درمان فیل‌ها در هند تاسیس شد. در این بیمارستان خدمات درمانی برای بهبود آسیب‌های وارد شده به این حیوانات ارائه می‌شود. در حال حاضر ۳۰۰۰ فیل در اسارت صاحبان شخصی هستند. متاسفانه برخی از این صاحبان برای تربیت این حیوانات بی آزار از دستگاه شوکر برقی و یا وسایل تیز استفاده می‌کنند، که به بدن این حیوانات جراحات بسیاری وارد می‌کنند.

علاوه بر آن، استفاده بیش از حد برای حمل و نقل مسافران، منجر به ایجاد آبسه در بدن این حیوانات می‌شود.

در این بیمارستان برای تشخیص صدمات وارد شده به این حیوانات از اسکن سونوگرافی و اشعه ایکس استفاده می‌شود تا این جراحات بهبود یافته و سلامت خود را بازیابند.

بر اساس آمارها، کشور هند زیستگاه نیمی از جمعیت فیل آسیایی است که در حال حاضر در معرض انقراض قرار گرفته اند. در طی ۵ سال اخیر، جمعیت فیل‌ها حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده که به تعداد ۲۷.۳۰۰ رسیده است. در واقع دلیل اصلی آن از بین بردن زیستگاه این حیوان گزارش شده است.

نتایج بدست آمده از یک تحقیق حاکی از آن است که ۷۷ درصد از این حیوانات بی گناهی مورد بد رفتاری قرار می‌گیرند. کارکنان این بیمارستان به مردم می‌آموزند که این حیوانات مانند سایر موجودات زنده نیاز به حمایت و مراقبت داشته که در صورت عدم همکاری این موجودات زیبا را برای همیشه از دست خواهیم داد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید