آخرین خبر/ کشورهای شرقی شهرت خاصی در سرو غذاهای چندش آور دارند که نمونه های بارزی از آنها را بارها در بخش سرگرمی نمناک مشاهده کرده اید ، این بار هم ماجرا مشابه موارد قبلی است و خوردن حشرات چندش آور البته به صورت زنده سوژه شده است.

ویدیویی که در ادامه مشاهده خواهید کرد در یکی از رستوران های ویتنام ضبط شده است و توسط کاربران فضای مجازی دست به دست چرخیده تا مثل همیشه نظرات خاص خود را دریافت کند ، ویدئویی که در آن مرد جوانی به عنوان داوطلب غذایی از کرم های زنده را می خورد ؛ کرم هایی که داخل سس مخصوص در حال حرکت هستند . نام این غذا کرم های نارگیلی است کهاز قرار معلوم قیمت بالایی دارد ولی آیا واقعا ارزش امتحان دارد؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید