میزان/ بعد از آنکه دختر ۱۰ ساله برای دومین بار به علت درگیری با هم کلاسی خود از سرویس مدرسه محروم شد، پدر تنبیه عجیبی برای ادب کردن دختر خود در نظر گرفت. این پدر آمریکایی درگیری در مدرسه را رفتاری ناپسند می‌داند و برای فهماندن این موضوع به فرزندش تصمیم می‌گیرد تا دخترش را مجبور کند تا مسافت ۸ کیلو متر‌ی مدرسه را پیاده طی کند.

00:0002:00

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید