آخرین خبر/ پدر چینی که به دلیل قطع برق مجبور شد دخترش را به ایستگاه مترو ببرد تا مشق هایش را آنجا بنویسد!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید