آخرین خبر/ یک توله شیر که گرفتار مار پیتون شده بود توسط برادرش تونستن از گرفتار شدن در چنبره مار رهائی پیدا کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید