آخرین خبر/ یک گاوباز تازه کار حین اجرای نمایش توسط گاو کشته شد.این گاوباز که به تازگی کار خود را آغاز کرده بود با ضربات شاخ یک گاو کشته شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید