آخرین خبر/ اوریکس (تیزشاخ کالاهاری) یک شکار سخت و غیر ممکن برای یوزپلنگ ها است در اینجا یوز مادر بعد از حمله به گله و پراکنده کرده آنها به بچه اوریکس حمله میکند و بچه اوریکس را به رمین میندازد ولی مادر بچه اوریکس برای نجات بچه اش ...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید