آخرین خبر/این کلیپ رو بفرستید واسه مجردها تا از قافله جا نمونن، مجردها بفرستن برا متاهل ها، و متاهل ها واسه مجردها چون در هردو صورت قافیه رو باختید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید